Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 8

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33
Kurum Felsefesi

Kurum Felsefesi


BÝZ, üstün nitelikli, ekip ruhuna sahip, Toplam Kalite Felsefesini benimsemiþ insan kaynaðý ve rekabetçi, teknolojik geliþmeleri takip ederek kendisini sürekli yenileyen; güçlendiren; kurumsal yapýsýnýn verdiði güç ile ortaya koyduðu ürün ve hizmetlerin saðladýðý müþteri memnuniyetini müþteri beklentilerini de aþarak sürekli artýracak; buna baðlý olarak güvenilir ve çevreye saygýlý,  Kalite, Çevre ve ÝSG Yönetim Þartlarýna, yasal zorunluluklara, sektörümüzle ilgili diðer þartlara uyan ve sürekli iyileþtiren; iþlerin planlanmasý ve imalatlarýn yapýlmasý sýrasýnda çevreye ve saðlýða zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemleri alan dünya çapýnda bir þirket olacaðýz. 

Bizden Haberler

ALTUNKAYNAK İNŞAAT YÜKSELMEYE BAŞLADI..inşaatımız devam ediyor ikinci kampanyamız başlamıştır...

ALTUNKAYNAK VAKFIKEBİR TRABZON DA


Kurumsal

Kalite


 
Copyright © 2014 Altunkaynak İnşaat Ltd. Şti.
Jetnet