Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 8

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33
Hakkımızda

Hakkımızda


 

ALTUNKAYNAKÝNÞAAT 1992'den günümüze dek doðruluk, dürüstlük ve istikrar politikalarýný gözeterek yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarla inþaat sektöründe kökleþmiþ örnek bir firmadýr. ALTUNKAYNAKÝNÞAATVözellikle konut ve ticari yaþam alanlarý konusunda uzmanlaþmýþ ve bugün Türkiye'de inþaat sektörünün önde gelen firmalarýndan biri olmuþtur. Firmamýz kurulduðu günden buyana VÝLLA, SÝTE, KONUT.. gibi alanýnda uzmanlýk isteyen çalýþmalar için sonsuz özverisini günümüz teknolojisiyle birleþtirerek mükemmel bir altyapý oluþturmuþ böylelikle günümüz koþullarýna uyarlý, rahatlýðýn ve konforun sýnýrsýzca hissedildiði alanlar yaratmýþtýr.
ALTUNKAYNAKÝNÞAAT inandýðý deðerler ve çizdiði hedefler doðrultusunda bugüne kadar ürettiði sayýsýz projede % 100 baþarýya ulaþmanýn haklý gururuyla ve özgüveniyle bundan sonra gerçekleþtireceði tüm projeleri de baþarýyla tamamlayacak olmanýn güvencesini vermektedir.. 

Bizden Haberler

ALTUNKAYNAK İNŞAAT YÜKSELMEYE BAŞLADI..inşaatımız devam ediyor ikinci kampanyamız başlamıştır...

ALTUNKAYNAK VAKFIKEBİR TRABZON DA


Kurumsal

Kalite


 
Copyright © 2014 Altunkaynak İnşaat Ltd. Şti.
Jetnet